Blue Motion Art  hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và số hóa VR, AR, 3D.


– Lĩnh vực hoạt động:
1. Số hóa các công trình di tích lịch sử, di sản văn hóa, tác phẩm nghệ thuật.

2. Số hóa công trình kiến trúc thương mại, công ty, nhà xưởng, khu nghỉ dưỡng, showroom bán hàng v.v…
3 Điêu khắc số 4.0.
4.Thiết kế nhân vật mô hình 3D.
5. Scan 3D, in 3D.